Відділ ОтоРиноЛарингології


ЛОР-відділ створений на базі госпіталю в 1989 році і розгорнутий на 30 ліжках. В ЛОР службі працює троє лікарів( один в поліклініці та двоє в стаціонарі ). Оснащення операційних кімнат, оглядового кабінету, палат та кваліфікація медичного персоналу забезпечують надання отоларингологічної допомоги на якісно високому рівні.

Пріоритетним напрямом роботи ЛОР-відділу є функціональні відеоендоскопічні операції в порожнині носа і біляносових пазух (FESS або ФЕРХ), які проводяться під контролем сучасного відеоендоскопічного обладнання виробництва «Karl Storz»; ендоскопічні втручання виконуються із застосуванням сучасних мікродебридерних систем та наборів ендоскопічного інструментарію;.

Завідувачем відділу є Чушак Ігор Мирославович, лікар вищої категорії, член Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів.
Ординатор – Радовенчик Петро Петрович, лікар вищої категорії, член Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів.

Перевагами лікування в нашому відділі є:

- сучасна відеоендоскопічна система, що дозволяє оперувати в порожнинах  носа та приносових пазухах під чітким візуальним контролем та можливістю детального документування ходу операції;

- наявність ендоскопічної та мікроскопічної техніки в оглядовому кабінеті дозволяє не лише проводити якісну діагностику та післяопераційне ведення пацієнтів, а також виконання деяких високотехнологічних операцій в амбулаторному порядку;

- сучасні мікродебридерні системи дозволяють видаляти патологічно змінені тканини, при цьому не пошкоджуючи здорові структури; вигнуті наконечники до цих систем дозволяють оперувати в біляносових пазухах через незначно розширені природні отвори;

- високошвидкісні мікробори забезпечують швидкий доступ при роботі на кісткових структурах вуха та носа;

- кваліфікація медичного персоналу та оснащення палат забезпечують якісне консервативне лікування та догляд за хворими з патологією ЛОР органів.

Операції в ділянці носа

Хірургічні втручання в ділянці, які проводяться в нашому відділі, базуються на концепціях щадної ендоназальної хірургії і відповідають всім сучасним тенденціям, прийнятим в сучасній ЛОР-практиці. Операції, що проводяться в нашому відділі, мають на своїй меті створення нормальної архітектоніки внутрішньоносових структур, тобто проводиться хірургічне відновлення нормальної анатомії носа, що приводить до відновлення втрачених функцій. Нерідко проводиться комбінація з 2-3 операцій, що залежить від ступеня анатомічних порушень в порожнині носа.

Ендоскопічна септопластика

Операція на переділці (перегородці) носа - ендоскопічна септопластика.

Найбільш частою патологією порожнини носа є викривлення переділки носа, при якій проводиться операція - септопластика, що полягає в частковому видаленні деформованого хряща, а часто і кісткової частини переділки та подальшої реімплантації вирівняного хряща. В післяопераційному періоді переділка фіксується силіконовими сплінтами та тампонами фірми "Medtronic Xomed".

Пластика носових раковин

Основним проявом вазомоторного риніту і гіпертрофії носових раковин є стійке утруднення носового дихання. Пластика нижньої носової раковини є альтернативою конхотомії (операції, що калічить). Найчастіше здійснюється вазотомія, при якій проводять відшарування слизової оболонки з руйнуванням судинних сплетінь, що є причиною закладеності носа та латероконхопексія, при якій раковина злегка надломлюється і зміщується убік, що дозволяє значно розширити носові ходи і відновити порушену аеродинаміку в порожнині носа. Також вдаємося до шейверної часткової резекції задніх кінців нижніх носових раковин. Вибір конкретного методу втручання індивідуальний і здійснюється безпосередньо оперуючим хірургом.

Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія (ФЕРХ або FESS)

Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія є одним з пріоритетних напрямів нашого відділу і застосовується при ряду хронічних захворювань біляносових пазух, таких як поліпозні, поліпозно-гнійні синусити, кісти і т.д. Анатомічна будова порожнини носа і біляносових пазух украй складна, і лише застосування сучасної ендоскопічної техніки дозволяє повністю виявити і усунути більшість дефектів. Оперативна допомога при даних видах патології називається ендоскопічною поліпосинусотомією. Об'єм операції залежить від кількості уражених пазух і ступеня залучення їх в патологічний процес. В цілому, операція направлена на видалення всіх патологічних тканин – поліпів, кіст, папілом, гіпертрофованих ділянок слизової оболонки за допомогою шейвера і аномально збільшених кісткових структур; видалення патологічного ексудату (гною, слизу), грибкових тіл; і створення, зрештою, анатомії, максимально наближеної до нормальної. Всі ендоскопічні втручання проводяться через природні носові шляхи, що не вимагає яких-небудь зовнішніх розрізів. Часто доводиться оперувати пацієнтів, що вже перенесли хірургічне втручання раніше. Доводиться виправляти ускладнення попередніх операцій:розділяти виниклі спайки (синехії) в носових ходах, відновлювати втрачені важливі анатомічні структури (проводити їх пластику).